INSCRIPCIÓ cors / grups

Per considerar inscrita una coral o un grup cal enviar el formulari i adjuntar l’arxiu amb les dades dels cantaires. Descarrega aquí l’arxiu

A emplenar per UNA persona del cor / grup
Sopranos
Condicions:
- Accepto que es puguin enregistrar tant l'àudio com el vídeo dels assajos i del concert i que es puguin difondre en qualsevol suport.